Jdi na obsah Jdi na menu
 


Working test rerieverů

29. 4. 2008

WORKINKG TESTY RETRIEVERŮ

I.ÚČEL ZKOUŠEK

1.Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky pro práci po ráně,zejména pro aportování drobné zvěře.

2.Cílem těchto testů je posoudit retrievery při aportování a jejich povahu.

3.Při testech jsou posuzovány dominantní vlastnosti retrieverů,které chceme zachovat pro budoucnost a také je jako vůdci požadujeme.

4.Všechny dominantní a další dobré vlastnosti se ověřují na simulovaných loveckých situacích.

5.Tyto testy (dále jen WT) jsou oficiálními zkouškami - testy Občanského sdružení RETRIVER SPORT-CZ a dávají možnost majitelům retrieverů , vycvičit svého psa a předvést jej formou sportovní soutěže.

II.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.WT se mohou pořádat během celého kalendářního roku a konají se za každého počasí.

2.Zúčastnit se mohou všechna plemena retrieverů,kteří nejpozději v den zkoušek dosáhli 10 měsíců a jsou zapsáni v české plemenné knize (ČLP).Startující ze zahraničí musí mít zápis v plemenných knihách uznaných FCI.

3.Vůdci zkoušených psů musí při nástupu předložit průkaz původu,jinak nemohou být zkoušeni.

4.Přijímání účastníků se děje v pořadí dle došlých zaplacených poplatků za WDT,které musí být zaslány současně s přihláškou.

5.Pokud se pes na WT nedostaví ,nemá nárok na vrácení poplatků.

6.Výsledky se zaznamenávají do PP nebo do přílohy PP jen se souhlasem vůdce.

7.Háravé feny se v žádném případě nemohou zúčastnit WT.Případný zaplacený poplatek RS-CZ převede na příští nejbližší termín WT.

8.Majitelé a vůdci psů ,kteří se chtějí zúčastnit WT pořádaných RS- CZ,musí znát tento řád a plně jej respektovat!

9.Vyloučeni a bez nároku na vrácení peněz budou:ti,kteří do přihlášek uvedli nesprávné údaje,zmeškají začátek bez omluvy,volně pobíhají v prostoru zkoušek,nenastoupí k předvedení když jsou vyzváni rozhodčími,ruší průběh zkoušek,tělesně trestají psa,jsou agresivní k jiným psům a lidem,během soutěží používají alkoholické nápoje a nemohou prokázat platnost požadovaného očkování psa.

10.V každé výkonnostní třídě může vůdce předvádět maximálně 2 psy.

11.Všichni účastníci WT musí zabránit jakémukoliv znečistění prostoru zkoušek.

12.V prostoru WT je zakázáno mít psa na kovovém,ostnatém nebo korálkovém obojku.Vlastní zkoušení pes provádí volně bez vodítka a obojku!

13.Pořadatel neručí za škody a nehody,které pes způsobí.

14.Před zahájením WT nastoupí všichni psi na přehlídku před sbor rozhodčích a na veterinární prohlídku.Přítomnost veterinárního pracovníka zajišťuje pořadatel.

15.Vrchní rozhodčí vyloučí z posuzování psy nemocné,poraněné,slepé nebo hluché,podvyživené a zesláblé.Dále feny březí více jak 30 dnů a feny do 6 týdnů po porodu.Psi s jinými vadami než jsou výše uvedeny nemohou být vyloučeni

16.Pořadí zkoušených psů se určí veřejným losováním.Rozdělení psů do skupin určí vylosované číslo.Vůdce,který vede více než jednoho psa bude losovat jako první.Vrchní rozhodčí jeho dalšího psa zařadí do téže skupiny podle vlastního uvážení.

17.WT jsou veřejné a rozhodčí musí po ukončení disciplíny veřejně a nahlas vyhlásit známku za předvedený výkon jak vůdci tak i koroně!

18.Plán WT jakož i veřejných organizovaných tréninků vypracuje na kalendářní rok výbor RS-CZ a zveřejní jej do 30.11.předešlého roku na www.volny.cz/retrieversportcz

19.Dokladem získaného ocenění pro vůdce je výsledková tabulka,diplom nebo zápis v PP.

20.WT jsou rozděleny do tří výkonnostních tříd:

 • Třída nováčků- WORKING TEST NOVÁČKŮ(WTN)
 • Třída juniorů - WORKING TEST JUNIORŮ (WTJ)
 • Třída seniorů- WORKING TEST SENIORŮ (WTS)

III.ZAŘAZENÍ DO VÝKONNOSTNÍCH TŘÍD

1.Třída juniorů

Retriever musí nejdříve ve třídě nováčků získat nejméně jedno hodnocení velmi dobrý nebo absolvovat úspěšně adekvátní zkoušku v zahraničí.(odpovídající zkoušky jsou uvedeny na závěr).

2.Třída seniorů

Retriever musí nejprve ve třídě juniorů získat nejméně jednou hodnocení velmi dobrý nebo absolvovat adekvátní zkoušku v zahraničí.

3.Psi,kteří v jedné třídě získali dvakrát hodnocení nejméně velmi dobrý,musí příště startovat ve třídě vyšší.Toto neplatí pro třídu seniorů kde může pes startovat neomezeně.

4.Přesun retrievera do nižší třídy není možný.

IV.USTANOVENÍ O WORKING TESTECH

1.Ve zkoušené třídě musí startovat nejméně 3 psi.Třídu s menším počtem nelze uskutečnit.

2.Veškeré disciplíny se provádí se standardními zelenými DUMMY o hmotnosti cca 500gramů bez povlaků jako jsou srst,peří atd.a dalších doplňků.

3.Každý účastník si donese na soutěž 2 ks dummies,ale nemá právo dožadovat se ,aby byl vyzkoušen s jeho vlastními dummies.

4.Střílí se z poplašných pistolí ráží 6-9mm.

5.Střílí se u všech disciplín,kde pes vidí odhazovaný aport.

6.Střílí se zásadně v době kdy odhazovaný aport je na vrcholu své dráhy.

V.PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

1.WDT smějí jako rozhodčí posuzovat:

 • Zahraniční rozhodčí,kteří mohou posuzovat národní a mezinárodní zkoušky dle FCI nebo ti,kteří mají ve své zemi kvalifikaci na posuzování dummies zkoušek a testů nebo zkoušek z aportování.
 • Rozhodčí RS-CZ,kteří mají kvalifikaci pro tyto zkoušky a testy.
 • Dočasně vybráni rozhodčí RS-CZ,kteří mají kvalifikaci na jiný typ zkoušek s aportem a provádí výcvik retrieverů na WT a jsou plně obeznámeni s touto problematikou.(dočasně než bude dostatek rozhodčích jen pro WT).
 • Dočasně vybráni rozhodčí RS-CZ,kteří provádí výcvik retrieverů na WT a jsou plně teoreticky obeznámení s danou problematikou.

2.Rozhodčí a čekatelé:

 • RS-CZ čekatelem pro WT jmenuje toho kdo úspěšně předvedl nejméně dvakrát retrievera na WT a podílel se pracovně i organizačně na WT.
 • Rozhodčím pro WT se stane čekatel,který dvakrát hospitoval na WT,z toho jedenkrát naWTS. Novému rozhodčímu bude vydán průkaz rozhodčího RS-CZ.

3.Retriever má na WT ukázat tyto vlastnosti:

 • Radost z práce a nos
 • Klid na stanovišti
 • Radost z aportování
 • Paměť pro zapamatování si místa dopadu aportu
 • Vytrvalost
 • Poslušnost
 • Ovladatelnost

Retrieveři mají rychle předávat aporty do ruky vůdce,předsednutí se nevyžaduje,ale není chybou.

4.Těžké chyby při práci jsou:

 • Liknavé reakce na povely vůdce
 • Neklid a nepozornost
 • Nepředání aportu do ruky
 • Příliš hlasité povely vůdce
 • Pomalý návrat s aportem k vůdci
 • Vyrážení psa bez povelu (jen v WTN)

5.Vylučující chyby jsou:

 • Vyrážení kromě WTN.Vyražení psa ,který nejde zastavit nebo dvojí vyražení se zastavením psa (jen pro WTN)
 • Odmítnutí aportu,záměna dummies
 • Kňučení
 • Tělesný kontakt se psem
 • Strach z výstřelu
 • Dvojnásobná těžká chyba (nemusí se jednat o stejnou chybu)

6.Definice vyrážení:vyrážení je tehdy,když retriever opustí své místo vedle vůdce,aniž byl vůdce rozhodčím vyzván.

7.Hodnocení výkonu v jednotlivých disciplinách se provádí takto:

 • 0 bodů vyloučen
 • 1-4 body neuspokojivý
 • 5bodů uspokojivý
 • 6-7bodů dobrý
 • 8-9 bodů velmi dobrý
 • 10 bodů výborný

8.Pořadí retrieverů a celkové hodnocení vyplývá ze součtů bodů z jednotlivých disciplin.Mají-li někteří retrieveři na prvních 4 místech shodný počet bodů provede rozhodčí na závěr tzv.rozstřel mezi nimi.Podmínky rozstřelu je rozhodčí povinen vyhlásit veřejně před rozstřelemJsou zadávaná tato ocenění:

· 100-92% bodů výborný

· 91-77% velmi dobrý

· 76-57% dobrý

· 56-50% uspokojivý

· 49-0% neobstál

VI.DISCIPLÍNY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

1.WORKINKG TEST NOVÁČKŮ

 • Marking-rozhodčí současně s výstřelem odhodí v terénu jeden aport,který pes i vůdce dobře vidí ve vzdálenosti 40 metrů. Porost by měl být takový,aby nezakrýval aport.Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího.Při špatné schopnosti psa zapamatovat si místo dopadu,dostane pes ještě jednu možnost,ale může být klasifikován,i při výborném výkonu,jen maximálně 5 body.
 • Marking z vody-při současném výstřelu je vhozen do hluboké vody jeden aport,který pes dobře vidí.Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího.Místo odevzdání musí být minimálně 5m od hrany vody.Pes musí korektně plavat.
 • Dohledávka-v prostoru 50x50m s porostem do 15 cm je naházeno 6 aportů,vůdce ani pes nesmí vhazování sledovat.Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa k dohledávání aportů.Vůdce se smí pohybovat po jedné straně porostu,kterou určí rozhodčí.Hodnocení této disciplíny není dáno jen počtem přinesených aportů.
 • Apell-pes s vůdcem a rozhodčím odcházejí na parkůr.Během parkůru jsou odpáleny 2 výstřely a odhozen 1 aport.Po prvním výstřelu je vyhozen jeden aport ve vzdálenosti 20 m,vůdce i pes zůstanou stát.Dále pes zůstane na místě,vůdce sám dojde pro aport a vrátí se s ním ke psu,který zůstává na místě.Potom vůdce se psem a rozhodčím pokračují v parkůru.Po asi 20 m je vypálen druhý výstřel,aport není odhazován,vůdce a pes zůstanou stát.Pes zůstane na místě a vůdce jde ke střelci.Tam dostane pokyn od rozhodčího ,aby si psa přivolal.